Huisstijl

Huisstijl en merkboekje

Een merkboekje is een beknopte handleiding hoe in de praktijk om te gaan met het merk ‘Stadshart Zaandam’. Handig dus, ook als er freelancers, collega’s of vormgevers zich met Stadshart Zaandam bezig houden. Naast de merkwaarden en de brandstory (het verhaal achter het merk), vindt u in dit minimerkpaspoort hoe het beeldmerk van Stadshart Zaandam wordt gebruikt.

Download het merkboekje hier:

Het merk ‘Stadshart Zaandam’

Alles en iedereen in het winkelgebied opereert onder de paraplu ‘Stadshart Zaandam’. De binnenstad is te vergelijken met een warenhuis waarbij de winkels de verschillende afdelingen zijn. Zo ontstaat eenheid in het gebied. Het is een vertrekpunt van waaruit verder gebouwd wordt. De merkwaarden en de brandstory die schuil gaan achter het merk zijn een belangrijke inspiratiebron voor alle activiteiten die in het Stadshart worden ontwikkeld. Het is een soort meetlat. Alle marketingcommunicatiemiddelen en -activiteiten kunnen worden getoetst aan het merk. Dit zorgt dat alle partijen het merk eenduidig uitdragen.

Logo Stadshart Zaandam liggend

Logo Stadshart Zaandam Rond

Logo Stadshart Zaandam Staand