In overleg met de gemeente wordt bekeken op welke wijze de inzameling van bedrijfsafval  in het stadshart van Zaandam verbeterd kan worden. De plaatsing van ondergrondse containers wordt al enige tijd voorbereid. Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van alle ondernemers op dit terrein en hebben hen daartoe een aantal vragen voorgelegd in een brief die uitgedeeld is bij de nieuwsbrief van september. U kunt de brief en antwoordformulier hieronder downloaden.

Inventarisatie brief bedrijfsafval SBZ