De afsluiting van de bruggen voor het wegverkeer en de stremming van de Wilhelminasluis voor de scheepvaart schuift op in tijd. Er is meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal. Door het ontwerp op dit punt nu te verbeteren wordt vertraging tijdens de uitvoering voorkomen.

Lees meer in het persbericht of kijk bij de vragen en antwoorden op de website van de Provincie Noord-Holland.