De komende weken plaatst gemeente Zaanstad in het Stadshart van Zaandam nieuwe toeristische bewegwijzering voor wandelaars. De nieuwe borden wijzen wandelaars de weg naar culturele en historische bezienswaardigheden en andere belangrijke punten in de stad, zoals openbaar vervoerknooppunten en pleinen. Zo verbinden we gebieden en voorzieningen nog beter met elkaar en wordt Zaanstad weer een stukje hoffelijker en gastvrijer voor bezoekers.

Het eerste bord wordt op dinsdag 21 juli officieel ‘onthuld’. Dan wordt de nieuwe bewegwijzering ook breed gecommuniceerd.

Vier toeristische focusgebieden
De nieuwe bewegwijzering komt voort uit de Uitvoeringsagenda toerisme 2016-2019 waarin doelen en concrete actiepunten zijn opgenomen om Zaanstad aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Het Stadshart Zaandam is de eerste van de vier toeristische ‘focusgebieden’ waar de nieuwe bewegwijzering wordt geplaatst. Daarna volgen Wormerveer-Centrum en Zaanse Schans/Zaandijk (eind dit jaar) en het Hembrugterrein (begin 2021).

Uitgangspunten voor de nieuwe bewegwijzering
Minder borden, een goede leesbaarheid, uniformiteit en een juiste en actuele verwijzing. Er zijn ook nieuwe toeristische voorzieningen en interessante bezienswaardigheden toegevoegd, zoals het Monet Atelier en monumentale kerken. Verwijzingen naar commerciële objecten zijn niet opgenomen tenzij, het een toeristische functie heeft.

De nieuwe bewegwijzering sluit naadloos aan op de landelijke richtlijnen van de ANWB voor bewegwijzering voor wandelaars, die bijvoorbeeld ook in Amsterdam wordt toegepast. Hierdoor heeft een bezoeker die arriveert in het centrum van Zaandam en op zoek gaat naar enige bewegwijzering direct een gevoel van herkenning.

Locaties nieuwe bewegwijzering
Klik op deze link om te zien waar de nieuwe bewegwijzering komt te staan.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht naar toerisme@zaanstad.nl